פרטי משרה

לארגון ממשלתי בתל אביב דרוש/ה אחראי/ת פרוייקט. כתיבת מסמך אפיון הנדסי, למערך ייצור כרטיסים חכמים, צופן ואבטחת מידע בהתאם דרישות הרגולציה האירופאית Regulation (EU)) 2016/799 ) והנחיות המשרד. כתיבת מדיניות אבטחת המידע של המכרז. כתיבת נהלים בתחום אבטחת המידע והצופן טרום ובמהלך תקופת הטמעת המערכת. ריכוז עבודת המטה, ליווי ופיקוח על הקמה והפעלה של תחום אבטחת המידע והצופן עבור הפרויקט. פיקוח, בקרה והנחיית ספקים טכנולוגיים הנמצאים בהסכמי התקשרות בפרויקט, בתיאום ובהנחיית הממונה על העבודה במשרד. השתתפות בפגישות אצל קבלני משנה. ליווי תחזוקה שוטפת של המערכות הטכנולוגיות במשרד לרבות פיקוח ובקרה בדבר רציפות הפעילות התפקודית של המערכות כאמור מול הספקים ועובדי המשרד, וכן סיוע באיתור הצורך ובליווי שינויים ושיפורים שידרשו במערכות מעת לעת. עבודה מול גופים וחברות בארץ ובחו`ל לקידום נושאי מחשוב וטכנולוגיה בפרויקט. התפקיד דורש רמת שליטה גבוהה בשפה האנגלית. סיוע ויעוץ למשרד בכל נושא מחשוב וטכנולוגי אחר כפי שיידרש מעת לעת על ידי הממונה בפרויקט. משרה מלאה. דרישות: ניסיון בניהול פרויקטי מחשוב וטכנולוגיה מורכבים של 6 שני