TCMcareer הינה חברת ייעוץ והשמה, אשר מתמחה בהשמת כ"א איכותי במקצועות ההייטק והבכירים.
ייחודה של TCMcareer היא באיתור ומיון כ"א איכותי, המותאם לצורכיהם המגוונים של חברות וארגונים בארץ.
תהליך ההשמה מתחיל מקבלת תיאור המשרה מהלקוח ואיתור המועמד המתאים ממאגר הנתונים העדכני של TCMcareer . לאחר בדיקת ניסיונו התעסוקתי, השכלתו ויכולתו המקצועית, חברתנו מסכמת את התרשמותה בחוות דעת אישית ומקצועית, הנרשמת לאחר ראיון אישיותי מעמיק.
אנו מלווים את הלקוח והמועמד לאורך כל התהליך עד לקליטה מלאה בחברה.